This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

Baza danych wybranych, sprawdzonych, przetestowanych, ocenionych i zwalidowanych źródeł nauczania języków obcych opartych na e-learningu, przeznaczonych dla studentów szkół wyższych do nauki 18 różnych języków europejskich.

Back to Teaching Sources

Na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie / On Facebook, Twitter and Instagram ,

Data publikacji

10.09.2018

Grupa docelowa

Wykładowcy
Studentki / Studenci

Dziedzina

Biznes i komunikacja
Dziennikarstwo i multimedia

Scenariusz zajęć

Autonomiczne uczenie się
W klasie

Język docelowe

Polski

Język wykładowy

Dowolny język

Poziom ESOKJ

B2

Rodzaj materiału

Cechy językowe

Słownictwo
Gramatyka
Pragmatics

Umiejętności

Słuchanie
Mówienie
Critical Thinking
Czytanie

Opis

HelloPolish! to podcast do nauki języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do C2. Autorzy zamieszczają nowe materiały co dwa tygodnie. Podcast używa autentycznego języka polskiego, dostarcza informacji o polskiej kulturze, zwyczajach, filmach, książkach, atrakcjach turystycznych.
Strona zawiera kompleksowe zasoby (audio, teksty i ćwiczenia) i pozwala uczniom rozwijać słownictwo, umiejętność słuchania, czytania i konwersacji. Materiały audio (MP3) i tekst (pdf) można pobrać na dowolne urządzenie, dzięki czemu studenci mogą pracować również w trybie offline.
Zwroty i wyrażenia, które należy wyjaśnić na końcu tekstu, są zaznaczone (pogrubione).
Prezentowane słownictwo obejmuje zarówno terminy specjalistyczne, jak i potoczne, używane w codziennej komunikacji przez młodych ludzi.
W wykazie objaśnianych terminów podano również kolokacje.
Każda część zawiera również serię ćwiczeń (w dokumencie PDF do pobrania) wraz z kluczem do ćwiczeń.

Studium przypadku

Will be tested

Wytyczne

Lektor prezentuje platformę, elementy portalu, wyjaśnia studentom strukturę jednostek.
Przedstawia temat jednostki na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

1. Wysłuchanie nagrania audio (8 minut) z menu głównego. Mogą pobrać kopertę MP3 na swój komputer.

2. Studenci czytają na głos transkrypcję podcastu, wykonywane są ćwiczenia wymowy. Mogą pobrać tekst w formacie PDF do pracy offline.
3. Lektor udziela wyjaśnień dotyczących słownictwa i gramatyki. Sugeruje rozpoznanie form gramatycznych w tekście.
4. Studenci rozwiązują dwa ćwiczenia zaproponowane przez autora podcastu i sprawdzają swoje odpowiedzi.
5. Lektor zachęca studentów do omówienie (rozmowa kierowana) mediów społecznościowych. Czy mają konta na Facebooku lub Twitterze? Jakie są zalety i wady korzystania z mediów społecznościowych?
6. Wykorzystując fragmenty tekstu o reklamach na Facebooku, studenci zostają zaproszeni do dyskusji na temat wpływu mediów społecznościowych na handel w sieci.

Inne zadania
Prowadzący proponuje, aby studenci poszukali na Facebooku lub innych portalach społecznościowych oficjalnych stron instytucji kultury (teatrów, muzeów, wydawnictw, filharmonii) i wypisali najważniejsze aspekty, przedyskutowali znaczenie bycia widocznym w Internecie.
Studenci zainteresowani marketingiem internetowym mają za zadanie obserwować i odnotowywać aspekty techniczne, sposoby prezentacji wizualnej itp.

https://pl-pl.facebook.com/pg/TeatrBagatela/posts/?ref=page_internal

Recenzja

Kategoria
Ocena
Kompleksowe podejście
Zdolność dostosowania się do potrzeb wykładowców i studentów

4

Wartość dodana
Przewidziane ulepszenia

3

Wzmocnienie motywacji
Zdolność motywowania studentów do doskonalenia swoich umiejętności językowych

3

Innowacje
Skuteczność we wprowadzaniu innowacyjnych, kreatywnych i nieznanych wcześniej podejść do języka dla celów specjalistycznych

3

Transferowalność
Potencjał transferowalny i możliwość bycia źródłem dalszej kapitalizacji/ zastosowania dla innych projektów językowych w różnych krajach

3

Ocena umiejętności i walidacja
Dostępność odpowiednich narzędzi dla wykładowców do monitorowania postępów studentów oraz dla studentów do oceny własnych postępów i refleksji nad uczeniem się

4

Adaptacyjność
Elastyczność treści i możliwość dostosowania treści przez wykładowców LSP (JSC) do potrzeb swoich i studentów

4

Użyteczność
Ocena technicznej użyteczności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Dostępność
Ocena dostępności z punktu widzenia wykładowcy i studenta

4

Uwagi:
Uwagi:
Dostęp do jednostek można uzyskać bardzo łatwo z podanego adresu. W menu użytkownicy znajdują poszczególne części oraz bibliotekę podcastów, w której prezentowane są materiały wraz z określonym poziomem nauczania. Dla lepszej orientacji w serwisie nazwy odcinków są przetłumaczone na język angielski.
W materiałach i ćwiczeniach autorzy posługują się wyłącznie językiem polskim, nie tłumacząc terminów i zwrotów. Jeśli studenci mają trudności, lektor zachęca do sprawdzenia terminów w dostępnych słownikach internetowych. Nagrania audio trwają około 5 minut każde i są dość dobrej jakości. Minusem jest brak kilku lektorów materiału (różne głosy, różne tonacje i barwy głosu).
Website of the Teaching Source:
Visit