This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

La cardiolog/ At the cardiologist’s

data publicării

© 2014-2015

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Medical și servicii din zona de pregătire medicală medie

Learning Scenario

Autonomous learning
Classroom Context

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B2
C1

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Picture/Graphics
Video

caracteristici lingvistice

vocabular
Grammar
Pragmatics
Prosody

abilități

comprehensiune aurală
Speaking
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Videoclipul și foaia de lucru suplimentară fac parte dintr-un set mai mare de materiale create de o echipă de la Universitatea Babeș Bolayi din Cluj pentru învățarea limbii române ca limbă maternă pe diverse teme. Unitățile sunt clasificate în funcție de CECR de la A1 la B2 (între 10 și 20 de unități pe nivel). Nu toate subiectele sunt specializate, dar cele care sunt pot fi ușor adaptabile la predarea LSP. Fiecare unitate este formată dintr-un videoclip (fără subtitrare) care prezintă o scenă scurtă între 2-3 personaje conversând pe diverse teme, folosind un limbaj autentic; dialogurile sună destul de natural și pot fi utile din punct de vedere pragmatic și prozodic. Fișele de lucru conțin diverse activități pentru practicarea vocabularului din videoclipuri, precum și sarcini care se concentrează pe elementele gramaticale care se găsesc în dialoguri. De asemenea, include activități de scriere și de vorbire adaptate pentru fiecare subiect. Unitatea prezentată acolo (la cardiolog) – 8 min 43 sec - prezintă un dialog între medic și pacient, în timp ce fișa de lucru introduce vocabularul specializat (Cardiologie, anatomia inimii), un exercițiu de potrivire a imaginilor și a termenilor medicali, o sarcină de comprehensiune a materialului audio (la sfârșitul fișei!) menită să dezvolte însemnat gândirea critică și citirea (principii medicale și sugestii pentru proceduri sunt prezentate sub formă de tabel și studenților li se cere să indice analiza cea mai potrivită), cât și unele exerciții gramaticale (despre articole) și activitățile de scriere (scrierea de noi fraze conform unui model dat, redactarea unei scrisori medicale pe baza unui model dat). Activitățile de vorbire includ un dialog de simulare între un medic și un pacient în timpul anamnezei și alt dialog în care studenților li se oferă indicii despre ce să prezinte în rol.

Studiu de caz

pending

Ghid de utilizare

Diferitele activități din fișa de lucru pot fi asociate în diferite secvențe cu videoclipul, în funcție de nevoile studenților. Terminologia medicală poate fi introdusă odată cu prima activitate din fișa de lucru. Vizionarea videoclipului poate fi precedată de întrebări care elicitează cunoștințele pe care studenții le au deja despre anatomia inimii, patologie, tipul de analize și proceduri necesare pentru diagnosticarea bolilor cardiologice etc.

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

4

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

3

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

3

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

4

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

5

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Resursa vine în întâmpinarea nevoilor lectorilor și studenților, acoperind toate competențele și având un grad superior de specializare (B2). Forma sa de dialog și utilizarea limbii române autentice vorbite, alături de câteva elemente de umor, oferă motivație cursanților. Valoarea sa constă mai puțin în creativitate, ci mai degrabă în exhaustivitatea cu care se adresează tuturor abilităților. Multe dintre sarcini pot fi utilizate ca / transformate în instrumente de evaluare. Adaptabilitatea sa constă în tipurile de activități care pot fi remodelate pentru alte domenii. Resursa este ușor de utilizat din punct de vedere tehnic și descărcabilă, astfel încât poate fi utilizată atât online, cât și offline.
Website of the Teaching Source:
Visit