This project (2020-1-PT01-KA226-HE-094809) has been funded with support from the European Commission.
This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Select language  >  EN ES HU IT LT PT RO
Login
Register

Database of Teaching Sources

O bază de date conținând resurse de predare bazate pe e-learning selectate, evaluate, testate și validate create pentru studenți din educația terțiară pentru învățarea a 18 limbi europene diferite.

Back to Teaching Sources

Good manners in business/Bunele maniere în afaceri

data publicării

7.11.2020

Grup țintă

Lectori
studenți

Domeniu

Economie, afaceri și comunicare

Learning Scenario

Autonomous learning
Classroom Context

Limba țintă

română

limba în care are loc instruirea

orice limbă

nivel CEFR

B1
B2

tip de material

activitate/sarcină de lucru
Guiding resources (online course/book)

caracteristici lingvistice

vocabular
Pragmatics

abilități

Speaking
gândire critică
citire comprehensiune

descriere

Textul numit "Bunele maniere în afaceri. 5 reguli importante pentru o întâlnire de succes" face parte din colecția de materiale de pe site-ul web "Communicate Wall–street" – o pagină web care cuprinde articole recente din diferite sfere-afaceri, IT, media, educație, investiții, antreprenoriat etc. Prezentul articol se referă la cele mai importante reguli care trebuie urmate în cadrul unei întâlniri de afaceri: pregătirea pentru întâlnire, codul vestimentar, documentația adecvată, comportamentul adecvat și utilizarea corectă a accesoriilor necesare. Această resursă este valoroasă pentru studenții care studiază afaceri și comunicare, unde cunoașterea modului de afaceri este crucială pentru dezvoltarea unei relații/rețele de afaceri.

Studiu de caz

pending

Ghid de utilizare

Comprehensiunea textului citit, vocabular specializat, nivel B1-B2.
1. Profesorul anunță subiectul "Bunele maniere în afaceri."
Elicitarea cunoștințelor studenților Profesorul cere tuturor studenților să scrie 5 reguli în afaceri care, în opinia lor, sunt cele mai importante din țara lor. Studenții își prezintă notele în fața grupului. Profesorul indică asemănările și diferențele dintre regulile prezentate. Profesorul întreabă: care credeți că este codul bunelor maniere în România? Credeți că este similar sau diferit de țara dvs.?
3. Studenții citesc articolul. Profesorul cere studenților să alcătuiască un glosar cu 10 termeni și expresii din sfera afacerilor, folosind vocabularul din articol. Posibile unități lexicale în glosar: întâlnire, investiție, pentru a menține comunicarea, interes autentic, pentru a transmite semnale, o alternativă de lucru, cod vestimentar, o imagine impecabilă, adevărat profesionist, agenda unei întâlniri etc.
4. Profesorul cere studenților să rescrie regulile formulate la începutul lecției folosind cel puțin 5 expresii din sfera de afaceri utilizate în articolul pe care l-au citit.
5. Profesorul pune următoarele întrebări: sunteți de acord cu regulile prezentate în articol? Dacă nu, cum credeți că ar trebui schimbate? După părerea voastră, ce se va întâmpla dacă aceste reguli nu sunt respectate?
Rezultate obținute:
- utilizarea vocabularului specializat din domeniul țintă
- dezvoltarea abilității de a citi un text specializat și de a extrage informațiile relevante
- acumularea de cunoștințe cu referire la Codul bunelor maniere în afaceri.
Riscuri care trebuie luate în considerare:
- studenții trebuie să fie ghidați de către profesor pentru o discuție eficientă și utilă;
- studenții ar putea întâmpina dificultăți în înțelegerea unor elemente ale codului din cauza diferenței culturale; profesorul ar trebui să ofere explicațiile necesare.

Evaluare

Categorie
Rate
o abordare comprehensivă
capacitatea de a răspunde nevoilor studenților și lectorilor

5

Valoare adăugată

4

creșterea motivației Capacitatea de a motiva stundeții de a îmbunătăți abilitățile lingvistice

5

Capacitatea de inovare
Eficiența în ce privește introducerea unor abordări LSP necunoscute, inovative, creative

2

Capacitatea de transfer
Evaluarea potențialului de transfer și de a reprezenta o resursă de valorificare /aplicare pentru alte proiecte pentru alte limbi în diferite țări

4

evaluarea abilităților și validarea
accesibilitatea unor instrumente adecvate pentru lectori pentru a monitoriza progresul studenților și pentru studenți de a-și evalua propriul progres și de a reflecta asupra propriei activități de învățare

3

Adaptability
Flexibility of the contents and possibilities for the LSP lecturers to adapt the contents to their and to students’ need

4

Utilizare
Evaluarea capacității de a fi utilizată din punct de vedere tehnic din punctul de vedere al lectorului și a studentului

4

Accesibilitatea
Evaluarea accesibilității din punctul de vedere al lectorului și al studenților

5

Comentariu:
Materialul este de dificultate intermediară din punct de vedere gramatical și lexical; în ceea ce privește conținutul său, oferă sfaturi practice care, fără îndoială, vor fi utile și interesante pentru studenții care doresc să urmeze o carieră în afaceri. Textul este împărțit în secțiuni mai mici cu subtitrări de ghidare, astfel încât (re)utilizarea sa este crescută prin faptul că secțiunile mai mici pot fi utilizate independent cu alte tipuri de activități/sarcini. Credem că materialul dat poate fi folosit cu succes în timpul lecțiilor vocabularului specializat în domeniul afacerilor, nivelul B1-B2. Din punct de vedere tehnic, este foarte ușor de utilizat. Lectorii și studenții au acces ușor la link. Conținutul adecvat combinat cu vocabularul util poate crește motivația studenților.
Website of the Teaching Source:
Visit